“Dan jika kamu berpaling, maka ALLAH akan gantikan dengan kaum yang lain dan mereka tidak akan jadi seperti kamu” (Qs. 47: 38).

Allah, tak zalim. Kamu yang zalim kerana melarikan diri dari Dia. Adillah untuk Dia menggantikan kamu dengan yang lain.

Sedih.

Hanya memohon, Dia kurniakan untuk aku ilham, untuk buat lagi baik. Sebab aku taknak Allah ganti aku dengan orang lain. Sebab aku yakin, pilihan Allah pasti pilihan yang terbaik. Dan, aku antara yang Dia pilih.

Takkan sesaje Dia pilih aku?

61:10. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Adn. Itulah keberuntungan yang besar. Dan (ada lagi) karunia yang lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya). Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman.

Sedikit masa sahaja lagikan? Kan?

Allah. Pujuk lagi aku. Pujuk lagi aku. Hati ini percaya, namun keyakinan itu yang kurang. Sobsob.

Advertisements